Hantering av personuppgifter

Sekretessutlåtande

Din trygghet och säkerhet är mycket viktig för oss och vi på Gladebo Outdoor är noga med att skydda din integritet. I detta sekritessutlåtande förklarar vi hur vi samlar in och använder oss av den information som våra användare registrerar, samt hur vi tar hänsyn till integritet.

Behandling av personupplysningar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Du är tvungen att uppge personupplysningar vid köp på nätet för att det skall vara möjligt att slutföra betalning och leverering. Gladebo Outdoor  sparar aldrig kortets nummer vid kortbetaling. Övriga upplysningar varken används eller utlämnas till andra ändamål.

Vid besök på vår hemsida sparas en del användardata, som vi använder för att kunna ge bättre och mer relevant service och på så sätt får du en bättre upplevelse som kund hos oss. All information som sparas används endast i enlighet med det avsedda ändamålet och på ett säkert sätt. Dina personupplysningar kommer inte att användas till marknadsföring utanför Gladebo Outdoor.

Informationskapslar / ”cookies”:

När du besöker hemsidor, utför du oftast aktiviteter som du önskar att hemsidan i fråga skall komma ihåg. Ex: språkinställningar, sortering efter pris, inloggningsdetaljer och liknande.För att hemsidan skall kunna känna igen dig och spara datan åt dig, behövs så kallade informationskapslar (eller cookies som många säger). Dessa är endast tillgängliga för dig och till den webbplats som har skapat dem på uppdrag av dig, de innehåller inte data som kan användas av andra för att identifiera dig.

Om du inte vill att Gladebo Outdoor eller andra hemsidor skall kunna spara denna information, kan du stänga av informationskapslarna i din webbläsare.

Gladebo Outdoor använder sig av följande cookies på hemsidan:

Analytiska informationskapslar: För att kunna lära av användarens beteende, använder vi oss av data så att vi kan förbättra webbplatsens funktionalitet, användarupplevelse och inehåll. Till detta använder vi oss av Google Analytics och datan sparas på ett sätt som gör att vi inte kan se och identifiera enskilda användare. Vid analys räcker det med att räkna antal användare, samt allmänna observationer av beteende utan att veta vem som besöker webbplatsen.


Mail från oss

Gladebo Outdoor använder mail i dialog med kunder och abonenter av vårt nyhetsbrev.

Vid kommunikation med våra kunder är information om köp, köpsvilkor

Exempel på information som är relevant för oss vid kundkommunikation är: dina inköp och inköpshistorik, samt köpvillkor och andra villkor. Då detta är information som direkt är relaterad till din kundrelation med oss.

Utöver dessa mail, är det endast möjligt att få nyhetsbrev om du frivilligt registrerar dig som mottagare av dessa. Nyhetsbreven inehåller exklusiva erbjudanden och kampanjer, rabattkoder, nyheter goda friluftstips, samt information om ändringar av användarvillkor. 

Utskicket är baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken som finns längst ner i varje utskick.

Kontakt med kundsupport

Vi skapar ett ärende om du tar kontakt med oss via vårt kontaktschema. Vid behov kan vi be om vidare information för att ha möjlighet att undersöka ärendet.

Ålersgräns

För att handla hos oss, måste du vara minst 18 år gammal.

Dina rättigheter

Alla som frågar har rätten att få ut grundläggande information om behandlingar av personupplysningar inom verksamheter. Gladebo Outdoor har lämnat sådan information i detta uttalande. Alla som är registrerade i våra system har rättigheter i förhållande till relevant lagstiftning, som inkluderar:

Förfrågan skall besvaras inom 30 dagar av Gladebo Outdoor.  När du kräver att få se dina personupplysningar kommer de att ges ut i enlighet med dataskyddsförordningen. Alla krav på uthämtning av information registreras och bekräftas i en separat journal.

 

Personupplysningar kommer inte att sparas längre än nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Dessutom kommer du som användare att kunna be oss om att ta bort dina uppgifter som är knutna till din användare, bortsett från om det är lagstadgat att behålla information under en viss tid (till exempel viss information om inköp av tjänster i enlighet med bokföringslagstiftningen).

Ändringar

Om ändringar sker i detta sekretessutlåtande, kommer det att publiceras på denna hemsida 14 dagar innan de värkställs

Datainspektionen

Om du inte upplever att Gladebo Outdoor tar hänsyn till dina rättigheter eller liknande, kan du ta kontakt med Datainspektionen.

Datainspektionen

Web: https://www.datainspektionen.se/

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Telefon: +46 8 657 61 00

Postadresse: Drottninggatan 29, plan 5 Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige